ACTA N° 1533- VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 03-09-21