ACTA N° 1538- VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 15-10-21