PARTE DE PRENSA TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 10/11/22