PARTE DE PRENSA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 03-08-2017