PARTE DE PRENSA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 13-08-2015