PARTE DE PRENSA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 05-06-2020