PARTE DE PRENSA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 18-05-2017