PARTE DE PRENSA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 19-05-2022