PARTE DE PRENSA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 21-05-2021