PARTE DE PRENSA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 15-06-2017