PARTE DE PRENSA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 21-04-2022