PARTE DE PRENSA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 12-03-2021