PARTE DE PRENSA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 13-03-2020