PARTE DE PRENSA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 12-04-2022