PARTE DE PRENSA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 14-04-2015