PARTE DE PRENSA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 29-04-2020