PARTE DE PRENSA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 01-11-2017