PARTE DE PRENSA VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 22/09/22